+48 504 917 466 | ul. Złoty Róg 29 A, Kraków

KISS syndrom

Syndrom KISS – tłumaczenie definicji z języka angielskiego wskazuje, że jest to „nierównowaga kinematyczna spowodowana naprężeniem podpotylicznym”. Obrazowo ujmując jest to “blokada” górnego odcinka szyjnego kręgosłupa u dzieci, czyli w bardzo strategicznym miejscu...

Elektroterapia

Elektroterapia to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych energię elektryczną. Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego lub zmiennego o różnej częstotliwości. Znajdują one szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji. Stanowią...

Kinesiologytaping

Terapia oparta na stosowaniu specjalistycznych plastrów, które mają parametry zbliżone do ludzkiej skóry. Nie zawierają one leków, są odporne na działanie wody i umożliwiają przepływ powietrza. Podstawą terapeutyczną działania plastra jest sposób jego aplikacji na...

Mulligan

Rodzaj terapii manualnej, który bazuje na połączeniu ruchów biernych wykonywanych przez terapeutę, z ruchami czynnymi wykonywanymi w tym samym czasie przez pacjenta. Zamierzeniami tej metody jest przywrócenie ślizgu stawowego,zaburzonego przez przemieszczanie się...

Trigger Points, Pain and Muscle Tone

Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie „Punkty spustowe – Trigger Points, Pain and Muscle Tone” – to specjalna metoda fizjoterapeutyczna, która umożliwia diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich oraz tak zwanych „punktów spustowych”. Punkty spustowe to...

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

Specyficzna koncepcja terapeutyczna, która charakteryzuje się własną filozofią pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest odzyskanie funkcji, która jest pacjentowi najbardziej potrzebna w danym momencie. Odzyskanie prawidłowej siły mięśniowej, czy zakresu ruchu...