+48 504 917 466 | ul. Złoty Róg 29 A, Kraków

Podstawowym założeniem tej metody jest leczenie konkretnego wzorca klinicznego. Są to specyficzne symptomy i objawy pacjenta o których dowiadujemy się zbierając odpowiedni wywiad uzupełniony o badanie funkcjonalne. Dopiero przy połączeniu obu elementów badania dostajemy kompletny obraz stanu pacjenta i możemy dobrać odpowiednie środki terapeutyczne: głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, naciąganie torebki stawowej, trakcja oraz infiltracja lub wstrzyknięcia dostawowe. Dwa ostatnie zabiegi wykonywane są tylko przez lekarza.