+48 504 917 466 | ul. Złoty Róg 29 A, Kraków

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie. W ramach projektu dotarliśmy do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Zielonki. Udało nam się przebadać ok 800 dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA POSTAWY REALIZOWANEGO W RAMACH KONKURSU MAŁOPOLSKA LOKALNIE FINANSOWANEGO PRZEZ FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.
BADANIE POSTAWY CIAŁA WYKONYWANE BYŁO PRZEZ PRACOWNIKÓW GABINETU SYNAPSA FIZJOTERAPIA. BADANIE TO MIAŁO NA CELU WYKRYCIE WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE I SYLWETCE CIAŁA DZIECKA.

Badanie pozwala na ocenę ukształtowania kręgosłupa oraz kończyn w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, umożliwia ocenę wielkości i częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia (łopatki, barki, miednica), kolan i stóp.
W czasie badania przestrzega się następujących zasad:

 • osoba badana ustawiona jest tyłem, przodem a następnie bokiem do badającego
 • osoba przyjmuje swobodną, niewymuszoną (nawykową) pozycję ciała, a następnie wykonuje skłon w przód, aby ocenić kręgosłup w płaszczyźnie czołowej
 • dziecko ma odsłoniętą górną oraz dolną część ciała pozostając w samej bieliźnie
 • podczas badania, w gabinecie przebywa jedynie osoba badana i fizjoterapeuta
 • do komputera wpisywane będą niezbędne dane o badanym: imię i nazwisko, data urodzenia, wysokość, masa ciała, punkty uzyskane z oceny postawy

Badanie postawy ciała było bezpłatne i wykonywane w budynku szkoły za wcześniejszą zgodą Dyrekcji Szkoły i pisemną zgodą rodziców badanych dzieci. Po badaniach wykonana została analiza postawy ciała, a wyniki wraz z opisem, indywidualnie dla każdego ucznia były dostarczone do szkoły. Badania zostały wykonane tylko u tych dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę.

 • Karta badania
 • Szkoła
 • Klasa
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Waga
 • Wzrost
 • Wskaźnik BMI

Podczas badania obserwuje się wybrane elementy budowy ciała:

1. w płaszczyźnie strzałkowej – głowa, barki, łopatki, klatka piersiowa, brzuch, plecy, stopy.
2. w płaszczyźnie czołowej (w ustawieniu przodem)- barki, klatka piersiowa, kolana, stopy.
3. w płaszczyźnie czołowej ( w ustawieniu tyłem)- barki, łopatki, kręgosłup, kolana, stopy.

1. Ustawienie głowy
0 pkt. – głowa ustawiona prawidłowo
1 pkt. – głowa wysunięta do przodu, twarz nie wystaje poza rękojeść mostka
2 pkt. – głowa silnie wysunięta do przodu, twarz wystaje poza rękojeść mostka

2. Ustawienie barków
0 pkt. – stan prawidłowy (symetria w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej)
1 pkt. – barki asymetryczne lub wysunięte lekko do przodu
2 pkt. – barki silnie wysunięte do przodu lub wyraźna asymetria

3. Ustawienie łopatek
0 pkt. – stan prawidłowy, łopatki nie odstają, rozmieszczone są na równej wysokości
1 pkt. – łopatki odstają od płaszczyzny pleców na więcej niż 1 palec, lub pozostają w lekkiej asymetrii
2 pkt. – łopatki odstają od płaszczyzny pleców na więcej niż 2 palce, lub pozostają w wyraźnej asymetrii

4. Ustawienie i kształt klatki piersiowej
0 pkt. – klatka piersiowa prawidłowo wysklepiona, najdalej wysuniętym punktem jest przednia ściana
A) Klatka piersiowa szewska
1 pkt. – klatka piersiowa spłaszczona
2 pkt. – klatka piersiowa płaska ze śladami krzywicy
3 pkt. – klatka piersiowa szewska-lejkowata
B) Klatka piersiowa kurza
1 pkt. – niewielkie zmiany
2 pkt. – klatka piersiowa kurza ze śladami krzywicy
3 pkt. – klatka piersiowa kurza z dużymi zniekształceniami w postaci różańca pokrzywiczego i bruzdy Harrisona

5. Ukształtowanie brzucha
0 pkt. – płaski brzuch
1 pkt. – brzuch wypukły, nie wysunięty poza linię klatki piersiowej
2 pkt. – brzuch wypukły, wysunięty poza linię klatki piersiowej
3 pkt. – brzuch obwisły

6. Ukształtowanie kifozy piersiowej
0 pkt. – łagodnie zarysowany kształt kifozy
A) Kifoza piersiowa powiększona
1 pkt. – kifoza piersiowa lekko powiększona
2 pkt. – kifoza piersiowa silnie powiększona
3 pkt. – utrwalona hiperkifoza
B) Kifoza piersiowa zmniejszona
1 pkt. – kifoza spłaszczona
2 pkt. – plecy płaskie

7. Ukształtowanie lordozy lędźwiowej
0 pkt. – łagodnie zarysowany kształt lordozy
A) Lordoza lędźwiowa pogłębiona
1 pkt. – lordoza nieznacznie pogłębiona
2 pkt. – lordoza silnie pogłębiona
3 pkt. – utrwalona hiperlordoza
B) Lordoza lędźwiowa spłycona
1 pkt. – lordoza nieznacznie zmniejszona
2 pkt. – zniesienie lordozy

8. Boczne skrzywienie kręgosłupa (oceniane w skłonie w przód)
0 pkt. – kręgosłup prosty
1 pkt. – skolioza niewielkiego stopnia
2 pkt. – skolioza znacznego stopnia
3 pkt. – skolioza dużego stopnia, garb żebrowy i/lub wał lędźwiowy

9. Ustawienie kolan
0 pkt. – kończyny proste (kolana i kostki przyśrodkowe się stykają)
A) Kolana szpotawe
1 pkt. – odległość między kolanami jest mniejsza niż 5 cm.
2 pkt. – odległość między kolanami jest większa niż 5 cm.
B) Kolana koślawe
1 pkt. – odległość między kostkami przyśrodkowymi jest mniejsza niż 5 cm.
2 pkt. – odległość między kostkami przyśrodkowymi jest większa niż 5 cm.

10. Wysklepienie stopy
0 pkt. – stopa dobrze wysklepiona
1 pkt. – stopa spłaszczona
2 pkt. – stopa płaska
3 pkt. – stopa płasko-koślawa

Oprócz opisanych wyżej elementów ocenia się będzie również postawę względem pionu opuszczonego z wysokości, która mówi o ewentualnym przesunięciu środka ciężkości ciała. Skutkować to może nieprawidłowymi obciążeniami w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych podczas codziennego funkcjonowania.

Odejście od pionu
0 pkt. – postawa prawidłowa (otwór słuchowy zewnętrzny, wyrostek barkowy łopatki, krętarz większy, szpara kolanowa, kostka boczna ustawione są w jednej linii)
1 pkt. – nieznaczne odejście od pionu (do 2 cm.)
2 pkt. – znaczne odejście od pionu, przesunięcie środka ciężkości (powyżej 2 cm.)

Wady postawy ocenia się na skali:
0-8 pkt. – postawa prawidłowa
9-16 pkt. – lekkie zaburzenie postawy ciała
17- 28 pkt. – poważne zaburzenie postawy ciała