+48 504 917 466 | ul. Złoty Róg 29 A, Kraków

Terapia manualna według standardów IFOMPT – to metoda fizjoterapeutyczna, która zajmuje się leczeniem dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Wszystkie działania w terapii manualnej są oparte na rzetelnie przeprowadzonym wywiadzie, badaniu składającym się z kilku etapów i analizie dodatkowych wyników badań. Dopiero po takiej analizie możemy oceniać całkowity obraz stanu pacjenta oraz zaplanować terapię.

W terapii manualnej wykorzystuje się specyficzne środki terapeutyczne, a także ćwiczenia, które zawsze są indywidualnie dobrane do stanu pacjenta. Postępowanie lecznicze ma charakter terapii odruchowej i oparte jest na rzetelnej wiedzy anatomicznej i neurofizjologicznej. Omawiana metoda traktuje każdego pacjenta indywidualnie biorąc pod uwagę jego specyficzne funkcjonowanie – praca, hobby, inne obowiązki związane z codzienną aktywnością i włącza odpowiednio dobieraną aktywność do planu terapii. Dzięki swojemu całościowemu spojrzeniu na pacjenta, terapia manualna wpływa znacząco na poprawę jakości życia i ma szerokie zastosowanie w wielu dolegliwościach.